Projekt: Værkmesteruddannelse i Statsfængslet Jyderup

Med Statsfængslet Jyderups fondsstøttede projekt er værksmestrenes tilknytning til arbejdspladsens uddannelsesopgave blevet styrket.

Statsfængslet Jyderup har gennemført et fondsstøttet arbejdspladsprojekt, der har sat fornyet fokus på og skabt bredere kendskab til uddannelsen af indsatte. Kompetenceudviklingsforløbet har centreret sig om arbejdspladsens 20 værksmestre.

Igennem forløbet er værksmestrene blevet uddannet til i højere grad at kunne bidrage til de indsattes læring og uddannelsesmotivation gennem det daglige arbejde i beskæftigelsestilbuddene.

Baggrund for indsatsen

Statsfængslet Jyderup tog initiativ til projektet, da der i den politiske flerårsaftale for Direktoratet for Kriminalforsorgen var aftalt, at der skulle ske et markant løft af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. Herunder var det også vedtaget, at den indsattes uddannelsesparathed og arbejdsmarkedsparathed gennem afsoningsforløbet skulle styrkes.

Statsfængslet oplevede samtidig, at deres medarbejdere i beskæftigelsestilbuddene i mindre grad anså integration af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen som en naturlig del af deres opgaver. Værkmestrene har traditionelt været mere optaget af beskæftigelse.

Mere viden om projektet

Projektet blev gennemført fra januar 2015 til november 2015.

Læs mere om projektet ved at klikke på faktaarket om indsatsen, der ses nedenfor. Det kan også downloades via linket til højre for artiklen.

Projektet er gennemført med støtte på i alt 233.000 kroner fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Hvad er en værkmester?

Værkmestre er ansat i fængsler og arresthuse. De er ofte uddannede håndværkere og er ansvarlige for det arbejde, de indsatte udfører. De instruerer og vejleder de indsatte, så de indsatte lærer at udføre arbejdet inden for et bestemt fagligt område. Men lige så vigtigt er det at give de indsatte interesse for og lyst til at arbejde. Mange af de indsatte i fængslerne har ingen uddannelse og har til tider få erfaringer fra arbejdslivet.

Kontaktpersoner: