Projekt: VIA-studerende udvikler løsninger til virksomheder

VIA University College har kompetenceudviklet deres undervisere til at anvende en ny digital platform, hvor private og offentlige virksomheder indsender problemstillinger, der indgår i undervisningen og løses af skolens studerende.

VIA University Colleges studerende har udviklet mere end 500 originale løsningsforslag til virksomheder i den private og offentlige sektor. Skolen har indført en digital platform, hvormed undervisningen handler om, hvordan de studerende løser rigtige udfordringer fra det offentlige og private erhvervsliv.

VIA University College lancerede deres crowdsourcing community VIA Connect i 2014 og tog i den forbindelse initiativ til det kompetenceudviklende projekt ‘Social Champions’. Med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA), er skolens undervisere blevet oplært i systemet og klædt på til at bruge platformen aktivt i undervisningen.

Projektet

Med afholdelse af en lanceringskampagne, flere seminarer og workshops og strategi- og planlægningsmøder er kendskabet til det interaktive og didaktiske redskab blevet spredt i organisationen.

Derudover er der i projektet blevet gennemført en række uddannelsesforløb, hvor skolens egne undervisere har stået for kompetencedage og workshops. Med udgangspunkt i undervisningsmateriale udviklet af eksterne konsulenter har underviserne lært deres kollegaer op i det digitale læringsrum.

Halvandet år har mere 3.000 studerende og undervisere anvendt VIA Connect. VIA University College har efter projektets afslutning i januar 2016 besluttet at gøre projektets initiativer permanente.

Projektet har modtaget 228.000 kroner i støtte fra FUSA.

Mere viden om projektet

Du kan læse mere om projektet i en artikel fra hovedorganisationen FTF, der bl.a. beskriver et konkret projekt, hvor studerende har brugt VIA Connect til at udvikle et produkt til en virksomhed.

Ved at klikke på projektoversigten nedenfor kan der læses mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: