Rådgivning til jeres egen kompetencestrategi

Genkender I disse to udfordringer, når I skal til at arbejde med kompetencestrategi? Vi hjælper jer gerne, når I skal finde frem til en strategi, der understøtter jeres behov for kompetenceudvikling.

Vi hører især to udfordringer, når statslige arbejdspladser skal udarbejde en kompetencestrategi: 

  • Hurtig tilpasning: Der sker mange forandringer i staten, fx ændringer i organisationsstruktur, opgaver og strategiske pejlemærker. Det betyder oftere justeringer eller ny udarbejdelse og godkendelse af en kompetencestrategi. Kan man gøre det arbejde mere enkelt, så det ikke kræver så mange ressourcer af organisationen?
  • Levendegørelse og implementering: Der er behov for opmærksomhed på, at kompetencestrategien ikke bare bliver et HR-papir i skuffen. Den skal leve på arbejdspladsen i hverdagen. Det er endnu mere udfordret i dag af, at en række institutioner i staten er fusioneret til store enheder, fx koncerner, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler.

Det kan være, I genkender disse udfordringer på jeres arbejdsplads? Eller måske I har andre udfordringer? Vi lover ikke, at vi har svarene, men vi vil gerne sparre med jer om, hvordan man kan tænke kompetencestrategi på nye måder.

For rådgivning og sparring om jeres kompetencestrategi kontakt: