Aalborg Universitet styrker skrivekompetencer

Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet oplevede, at kravene til videnskabelige artikler var stigende. De iværksatte derfor et projekt til at styrke forskernes innovative skrivekompetencer.

På Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet er videnskabelige artikler en del af forskernes kerneydelser. Da de oplevede, at kravene til disse publikationer var stigende, tog de initiativ til et kompetenceudviklingsprojekt af instituttets forskere. 

Fælles konference

Den 6. juni 2016 afholdt de fire universiteter AAU, SDU, KU og RUC den fælles konference "WRITE!". Formålet med konferencen var at sprede erfaringerne fra projektet. Læs mere om konferencen i denne artikel

I forbindelse med projektet har AAU udarbejdet en rapport, der bl.a. beskriver en række værktøjer, der har til formål at styrke forskeres skrivekompetencer og forebygge stress gennem passion og enkle skriveværktøjer. Hent rapporten her

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: