Ansøgning om tilskud til akademiske medarbejdere i introduktionsstillinger

Søg om tilskud til uddannelsesaktiviteter for akademiske medarbejdere ansat i introduktionsstillinger

Søg uddannelsestilskud
I kan søge om tilskud på op til 20.000 kr. til uddannelses- og oplæringsaktiviteter for en medarbejder ansat i en introduktionsstilling. Ansøgning om tilskud skal indsendes umiddelbart efter ansættelse af en medarbejder i en introduktionsstilling. Tilskuddet kan anvendes til dækning af udgifter, der er direkte forbundet med uddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. kursusgebyr, kursusmateriale og transport.

 
Hvad er en introduktionsstilling? 
Introduktionsstillinger er stillinger, der har til formål at bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder dimittender, der ikke har opnået beskæftigelse.
 Ordningen gælder for akademikere, der er omfattet af dækningsområdet for overenskomst for akademikere i staten, og som forud for ansættelsestidspunktet har været ledige i en sammenhængende periode på minimum 1 år.
 
Akademikere, der er omfattet af overenskomst med IDA og Den Danske Landinspektørforening, har mulighed for at blive ansat i en introduktionsstilling i henhold til særlig aftale herom. Der kan i disse tilfælde ikke ydes tilskud til arbejdspladsen til uddannelsesaktiviteterne.

Hent pjece om ordningen.
 
Ansøg her
Ansøgningen om tilskud til uddannelses- og oplæringsaktiviteter indsendes via nedenstående blanket.

 

Institution
Kontaktperson i fx personaleafdeling
Ansættelsen
Tilskud