Det skal I gøre, når I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, når I har fået støtte. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Bevillingsbrevet
Når I har fået bevilget støtte, får I et bevillingsbrev. Det beskriver de forudsætninger, I skal overholde. Samtidig får I udbetalt første rate af støtten.
 
Forløb i forbindelse med bevillinger
Undervejs i projektet vil Kompetencesekretariatet tage kontakt til jer og følge fremdriften i jeres projekt. I konkrete tilfælde kan der også være krav om skriftlig status i forbindelse med en udbetaling. Disse initiativer tager Kompetencesekretariatet for at hjælpe og understøtte jer i projektforløbet samt for at sikre, at jeres indsatser bliver gennemført med størst mulig værdiskabelse.
 
Videndeling
Når I får bevilling til et projekt, skal I være indstillet på aktivt at formidle om projektresultater, metoder eller anden relevant viden undervejs i projektforløbet og ved afslutning af projektet. Vær opmærksom på, at sekretariatet i relevant omfang kan gøre produkter og metoder fra projektet tilgængelige via hjemmesiden.
 
Figuren nedenfor viser et klassisk projektforløb. Klik på figuren eller klik her, hvis du vil se den i fuld størrelse.
 
Status
En bevilling vil typisk være inddelt i to eller tre rater. Første rate udbetales, når vi sender bevillingsbrevet til jer. Tidspunkter for udbetaling af de øvrige rater er afgjort af konkrete aktiviteter, tidsforløb og bevillingens samlede størrelse og er nævnt i bevillingsbrevet. 
 
For at få udbetalt 2. rate skal I sende et statusnotat til Kompetencesekretariatet på udvalg@kompetenceudvikling.dk. I statusnotatet skal I blandt andet oplyse, hvilke tegn på ændringer, I kan se i forbindelse med projektet, hvordan I deler jeres projekterfaringer samt realiseret forbrug på opgørelsestidspunktet.
 
I skal bruge statusskabelonen, som I finder under skabeloner.
 
Afslutning (afrapportering)
I får udbetalt sidste rate af en bevilling, når afrapportering (afslutning) og regnskab er godkendt af Kompetencesekretariatet. I skal bruge disse skabeloner, og sende det hele til os på udvalg@kompetenceudvikling.dk.
I skal bruge afslutningsskabelonen, som I finder under skabeloner
 
Sker der ændringer i jeres kompetenceindsats?
Ikke alle projekter kan køre efter en snorlige projektplan. Undervejs sker der forandringer, og der kan være behov for at justere i projektplaner og aktiviteter. 
 
Projektændringer kræver skriftlig godkendelse fra Kompetencesekretariatet. Kontakt os på tlf. 33 18 69 69 eller send en mail til udvalg@kompetenceudvikling.dk, når I forventer ændringer. Så kan vi godkende ændringer og f.eks. forlænge tidsfristen til aflevering af statusnotat eller andet.
 
Oplever I større organisationsændringer, er det en god idé at se nærmere på jeres bevilling og sikre, at projekter og aktiviteter stadig kan gennemføres som forudsat. 
 
Spørgsmål til bevillingen
Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Lisbet Aabye på tlf. 33 18 69 69 eller mail lia@kompetenceudvikling.dk og Bettina Jensen på tlf. 33 18 69 69 eller mail bti@kompetenceudvikling.dk.
 

Downloads:

Kontaktpersoner: