Cases

Få inspiration fra andres kompetenceudvikling

Til inspiration har vi her udvalgt en række eksempler på kompetenceudviklingsprojekter på statens arbejdspladser.

Eksempler på kompetencestrategier

Kompetencestrategier kan udformes på forskellige måder. Få inspiration fra andre statslige arbejdspladsers kompetencestrategier.

Rigspolitiets brug af Kompetencefonden

Hvordan varetager din statslige arbejdsplads midlerne fra Kompetencefoden? Læs her hvordan Rigspolitiet anvender midler fra fonden og få inspiration til jeres egen proces.

Projekt: Situeret læring i kommunikation og samarbejde

Efter en større omstillingsproces oplevede Kalundborgegnens Produktionsskole et behov for at styrke de ansattes evner til at håndtere udfordringer, frustrationer og forandringer. Med udgangspunkt i deres egen skoleform situeret læring i praksisfællesskab startede de kommunikations- og samarbejdsprojektet.

Projekt: Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere fra fem statslige arbejdspladser har deltaget i en almen kvalificerende efteruddannelsesindsats. Det har bl.a. resulteret i, at flere læser mails, bruger intra- og internet, bestiller varer på nettet og i det hele taget er blevet bedre til at arbejde med it i deres arbejde.

Indsatsen i Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har givet en række ufaglærte skovarbejdere et kompetenceløft via en voksenefteruddannelse på 20 uger og med 3 ugers praktik.

Uddannelse af vagter i FBE

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) oplever en stor udvikling i opgaverne for vagtpersonalet. Det stiller krav med medarbejdernes kompetencer, og derfor tilbyder FBE at ufaglærte vagtmedarbejdere kan få en faglært uddannelse.

Rengøring i staten

Projekt ”Rengøring i staten” sætter fokus på efteruddannelse af ufaglærte rengøringsmedarbejdere på statens arbejdspladser.

Papir på kompetencerne

Seks glade gravere og gravermedhjælpere ved folkekirken i Nordjylland bestod midt i oktober 2011 deres eksamen som faglærte anlægsgartnere og fik beviset i hånden. Og flere er på vej. Både arbejdspladserne og deltagerne har fået et stort udbytte af uddannelsesforløbet.

Billet til fremtiden

”Billet til fremtiden” er et pilotprojekt i DSB, der har gjort ufaglærte kontormedarbejdere til faglærte gennem kompetenceafklaring og uddannelse.

Sider

Abonnér på Cases