FUSA

Få inspiration fra andres kompetenceudvikling

Til inspiration har vi her udvalgt en række eksempler på kompetenceudviklingsprojekter på statens arbejdspladser.

Det skal I gøre, når I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, når I har fået støtte. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Økonomisk støtte til specifikke medarbejdergrupper

I Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser er der afsat midler til kompetenceudvikling på akademiker-området, på LC/CO10-området og på OAO-området.

Økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter

Statslige arbejdspladser kan søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Næste ansøgningsfrist er 7. februar 2018.

Projekt: Situeret læring i kommunikation og samarbejde

Efter en større omstillingsproces oplevede Kalundborgegnens Produktionsskole et behov for at styrke de ansattes evner til at håndtere udfordringer, frustrationer og forandringer. Med udgangspunkt i deres egen skoleform situeret læring i praksisfællesskab startede de kommunikations- og samarbejdsprojektet.

Projekt: Robust beredskab til omfattende forandringer

DSB gennemgår anseelige forandringer både nu og i den nærmeste fremtid. Derfor har de kompetenceudviklet deres akademiske medarbejdere til større forandringsrobusthed og mere samarbejde og arbejdsglæde.

Projekt: Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

Lærere på gymnasiale uddannelser skulle blandt andet omstilles fra at arbejde individuelt til at arbejde i teams. Det skabte udfordringer for både ledere og lærere. Med det fondsstøttede projekt er der gennemført et omfattende feltstudie med ni sammenfattende pointer, hvoraf en handler om at hjælpe uddannelserne med at fremme teamarbejdet.

Projekt: Innovation på EUC Nordvest

EUC Nordvest opfyldte sit institutionsmål om at være en innovativ uddannelsesinstitution ved at katalysere udviklingen af innovative kompetencer på skolen med et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på innovation.

Projekt: Dialog og samarbejde på VUC Lyngby

VUC Lyngby oplevede over en årrække, at arbejdsmiljøet og dialogen mellem ledelsen og lærerne belastedes af bl.a. effektiviseringer. Derfor gennemførte de et kompetenceudviklingsprojekt, som skulle genoprette det gode arbejdsmiljø.

Projekt: Medarbejderdrevet reformudvikling på erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 vendte op og ned på hverdagen på erhvervsuddannelserne på Niels Brock. For at møde den nye virkelighed bedst muligt, blev medarbejderne inddraget i implementeringen af reformen. Det førte til styrket samarbejde og sammenhold på arbejdspladsen.

Sider

Abonnér på FUSA