Kerneopgave

Generelt om social kapital

Social kapital er én tilgang til at arbejde med at styrke samarbejdet om kerneopgaven på statens arbejdspladser.

Kurser og værktøjer til styrket samarbejde

Kompetencesekretariatet har her samlet en række værktøjer, der kan anvendes til at forstærke samarbejdet og til at styrke social kapital.

Værktøjer til kompetenceudvikling

Her finder du en oversigt over Kompetencesekretariatets værktøjer til kompetenceudvikling.

Projekt: Servicefaglighed med studenten i centrum

Københavns Universitet styrkede servicefagligheden hos universitets studie- og karrierevejledning, hvilket resulterede i et fælles brugerfokus, tydeligere rollefordeling og større jobtilfredshed.

Projekt: Dialog og samarbejde på VUC Lyngby

VUC Lyngby oplevede over en årrække, at arbejdsmiljøet og dialogen mellem ledelsen og lærerne belastedes af bl.a. effektiviseringer. Derfor gennemførte de et kompetenceudviklingsprojekt, som skulle genoprette det gode arbejdsmiljø.

Projekt: God retsledelse ved Retten i Glostrup

Retten i Glostrup gennemførte et kompetenceudviklingsprojekt med henblik på at afdække og udvikle god retsledelse.

Projekt: Værkmesteruddannelse i Statsfængslet Jyderup

Med Statsfængslet Jyderups fondsstøttede projekt er værksmestrenes tilknytning til arbejdspladsens uddannelsesopgave blevet styrket.

Aalborg Universitet styrker skrivekompetencer

Institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet oplevede, at kravene til videnskabelige artikler var stigende. De iværksatte derfor et projekt til at styrke forskernes innovative skrivekompetencer.

Omstillingsprojekt i Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har siden sin oprettelse i 2003 været i en mere eller mindre konstant omstillingsproces. Siden 2007 er 24 forskellige institutioner og videnscentre løbende blevet fusioneret ind i styrelsen.

Fælles kompetenceudviklingsforløb for administrative medarbejdere i Kødkontrollen

Fødevarestyrelsens Kødkontrollen har gennemført en indsats, for at give medarbejderne relevante redskaber til at håndtere forandringer og udfordringer i hverdagen.

Sider

Abonnér på Kerneopgave