Kompetenceaftalen

Indholdet i en kompetencestrategi

Få inspiration til at fastlægge principper og rammer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen.

Vi rådgiver staten om kompetenceudvikling

Få besøg af en konsulent fra Kompetencesekretariatet. Vi hjælper statens arbejdspladser med at udvikle og styrke deres kompetencer i dialog mellem ledelse og medarbejdere.
Abonnér på Kompetenceaftalen