Kompetencefonden

To krav ved brug af midler fra Kompetencefonden

Kompetencefonden yder støtte til individuelle kompetenceudviklingsforløb.

Rigspolitiets brug af Kompetencefonden

Hvordan varetager din statslige arbejdsplads midlerne fra Kompetencefoden? Læs her hvordan Rigspolitiet anvender midler fra fonden og få inspiration til jeres egen proces.

Kompetencefonden støtter individuel kompetenceudvikling

Kompetencefondens midler fordeles cirka én gang årligt til ministerierne, som herefter fordeler dem videre til institutionerne og den enkelte medarbejder i staten. På den måde er Kompetencefonden med til at gøre statens medarbejdere dygtigere.

Hvordan fordeles midlerne?

Kompetencefonden består af overenskomstmidler. De generelle retningslinjer for fondens midler fastlægges af Kompetenceudvalget, der består af repræsentanter udpeget af hhv. Moderniseringsstyrelsen (Finansministeriet) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Hvad kan midlerne anvendes til?

Midler fra Kompetencefonden er overenskomstmidler. Derfor skal både ledere og medarbejdere være med til at fastlæge de generelle retningslinjer for, hvordan midlerne skal anvendes på arbejdspladsen. Det foregår i Samarbejdsudvalget.

Kompetencefondssystemet

Kompetencefondssystemet anvendes til at følge midlerne fra Kompetencefonden, fra de meldes ud til ministerierne, til de anvendes af den enkelte medarbejder i staten.

Kompetencefonden: Spørgsmål og svar

Få svar på ofte stillede spørgsmål til reglerne om Kompetencefonden.

Kompetencesekretariatets bistand

Kompetencesekretariatet kommer gerne ud på de statslige arbejdspladser og holder et møde med samarbejdsudvalget om anvendelsen af midler fra Kompetencefonden, herunder de konkrete forudsætninger for tildeling af midler.
Abonnér på Kompetencefonden