Kompetencestrategi

Indholdet i en kompetencestrategi

Få inspiration til at fastlægge principper og rammer for den samlede kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen.

Processen med at udarbejde en kompetencestrategi

Fælles ejerskab til kompetencestrategien fra både ledere og medarbejdere er vigtigt. Det støtter implementeringen og øger effekten.

Implementering af kompetencestrategien

MUS, lederfokus og SU-fokus er tre vigtige håndgreb, når kompetencestrategien skal gennemføres.

Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sættes i gang fordi man ønsker bestemte forandringer. Få inspiration til, hvordan I opnår den ønskede effekt.

Kompetencebegrebet

Kompetence kan defineres på forskellige måder. Find her et eksempel til inspiration.

Eksempler på kompetencestrategier

Kompetencestrategier kan udformes på forskellige måder. Få inspiration fra andre statslige arbejdspladsers kompetencestrategier.

Aktiviteter der kompetenceudvikler

Kompetenceudvikling er andet end bare kurser. Der er en række forskellige metoder til kompetenceudvikling.

Kompetencefonden: Spørgsmål og svar

Få svar på ofte stillede spørgsmål til reglerne om Kompetencefonden.
Abonnér på Kompetencestrategi