Kompetenceudvikling

Hvorfor læring i hverdagen?

Læring på arbejdspladsen er ofte den hurtigste og billigste vej til at udvikle kompetencer på arbejdspladsen.

Anerkendelse af kompetencer – motivation til kompetenceudvikling

Hent Kompetencesekretariatets hæfte om anerkendelse af kompetencer og få en grundig vejledning i, hvordan man arbejder med anerkendelse af kompetencer til gavn for både arbejdsplads og medarbejdere.

10 værktøjer til læring på arbejdspladsen

Værktøjskassen rummer 10 værktøjer, som I uden videre kan bruge til at komme godt igang med at skabe læring i praksis hos jer allerede i dag.

Introduktionsstillinger til akademikere i staten

Søg om tilskud til uddannelse, når I ansætter akademikere, der har været ledige i et år.

Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sættes i gang fordi man ønsker bestemte forandringer. Få inspiration til, hvordan I opnår den ønskede effekt.

Kompetencebegrebet

Kompetence kan defineres på forskellige måder. Find her et eksempel til inspiration.

Aktiviteter der kompetenceudvikler

Kompetenceudvikling er andet end bare kurser. Der er en række forskellige metoder til kompetenceudvikling.

Kompetencefonden støtter individuel kompetenceudvikling

Kompetencefondens midler fordeles cirka én gang årligt til ministerierne, som herefter fordeler dem videre til institutionerne og den enkelte medarbejder i staten. På den måde er Kompetencefonden med til at gøre statens medarbejdere dygtigere.

TR-møder: Nyt liv i MUS-samtalen

Har I kørt MUS i en årrække - og er energien gået ud af processen? Eller har I aldrig rigtig fået MUS til at rykke ved noget?

Vi rådgiver staten om kompetenceudvikling

Få besøg af en konsulent fra Kompetencesekretariatet. Vi hjælper statens arbejdspladser med at udvikle og styrke deres kompetencer i dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Sider

Abonnér på Kompetenceudvikling