MUS

Processen med at udarbejde en kompetencestrategi

Fælles ejerskab til kompetencestrategien fra både ledere og medarbejdere er vigtigt. Det støtter implementeringen og øger effekten.

Implementering af kompetencestrategien

MUS, lederfokus og SU-fokus er tre vigtige håndgreb, når kompetencestrategien skal gennemføres.

Effekt og evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling sættes i gang fordi man ønsker bestemte forandringer. Få inspiration til, hvordan I opnår den ønskede effekt.

MUS konceptbank

Bliv inspireret af andre arbejdspladsers MUS koncepter.

Få mere værdi af jeres årlige samtale: Deltag i MUS-indsats

Opdatering: Tilmeldingen til indsatsen "MUS med værdi" er lukket. Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler.

2 nye redskaber danner hurtig vej til MUS

Bliv klar til udviklingssamtalen med MUS Kompasset, der er Kompetencesekretariatets nye enkle MUS koncept eller hent inspiration til jeres egen spørgeramme med MUS Designer.

MUS på farten på Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde

Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde i Vendsyssel har gennemført MUS med værdi – et udviklingsforløb, som har til formål at styrke MUS, så både medarbejdere og arbejdsplads får mere ud af samtalerne. Og det er lykkedes til fulde i Vrejlev-Hæstrup.

MUS giver større værdi på Køge Gymnasium

"Vi gik ind i MUS med værdi, fordi vi manglede en fælles forståelse af MUS som et redskab til kompetenceudvikling og i det hele taget af formålet med MUS. Det har vi fået nu gennem de forløb, der var for både ledergruppen og medarbejderne. Begge dele har været meget givtigt," fortæller rektor Peter Schiødt, Køge Gymnasium.
Abonnér på MUS