Omstilling

Projekt: Robust beredskab til omfattende forandringer

DSB gennemgår anseelige forandringer både nu og i den nærmeste fremtid. Derfor har de kompetenceudviklet deres akademiske medarbejdere til større forandringsrobusthed og mere samarbejde og arbejdsglæde.

Projekt: Bedre sammenhæng og brugertilfredshed i Statsforvaltningen

I forbindelse med en sammenlægning fra fem til én organisation, gennemførte Statsforvaltningen en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne. Resultatet var bedre sammenhæng og sammenhold i organisationen, samt større brugertilfredshed.

Projekt: Ny Kurs i Kystdirektoratet

Med det fondsstøttede projekt Ny Kurs har Kystdirektoratet gennemgået en reorganisering, hvor der er oprettet 13 nye teams. Det har bl.a. bevirket, at de har fået et stærkere fokus på resultatskabelse og sammenhæng mellem koncernmål, strategier, resultatkontrakt og opgaver.

Projekt: Fra passive producenter til aktive videndelere

Styrelsen for It og Læring fik tilført nye opgaver, der betød, at en række af styrelsens medarbejdere skulle arbejde med involverende videndeling. De har derfor gennemført projektet ’Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med videndelingsopgaver’.

Projekt: Den inkluderende efterskole

Ny lov om inklusion på frie skoler skabte behov for at uddanne ressourcepersoner på inklusionsområdet samt udvikle inklusionspædagogiske metoder i efterskolesammenhæng.

Projekt: Fælles campus service

Københavns Erhvervsakademi (KEA) er placeret på i alt 12 adresser og havde brug for at styrke den fælles håndtering af den samlede arbejdsplads’ serviceopgaver.

Projekt skaber fælles platform i omfattende sammenlægning

Hvordan skaber man en fælles opgaveforståelse, procedure og kompetenceniveau i to nyoprettede centre med omkring 170 nyansatte medarbejdere? Det ved de i Rigspolitiets to administrative centre.

Styrelsen for It og Lærings ”Produktejer-uddannelse”

I 2012-2013 har Styrelsen for It og Læring (UNI-C) lagt mange kræfter i en organisationsudviklingsproces fra en rolle som it- leverandør til en rolle som myndighed.

Omstillingsprojekt i Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har siden sin oprettelse i 2003 været i en mere eller mindre konstant omstillingsproces. Siden 2007 er 24 forskellige institutioner og videnscentre løbende blevet fusioneret ind i styrelsen.

Projekt: Nye karriereveje for Tambourkorps

Flere ansatte ved Den Kongelige Livgardes Tambourkorps har ingen formel uddannelse, og derfor blev der iværksat et projekt til at udvikle og afprøve karriereveje for tamburerne.
Abonnér på Omstilling