Opfølgning

Hvorfor læring i hverdagen?

Læring på arbejdspladsen er ofte den hurtigste og billigste vej til at udvikle kompetencer på arbejdspladsen.

Det skal I gøre, når I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, når I har fået støtte. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Skabeloner: ansøgning, status og afrapportering

Find skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte og til den afrapportering, I skal sende os, når projektet er afsluttet.
Abonnér på Opfølgning