Projekter

Få inspiration fra andres kompetenceudvikling

Til inspiration har vi her udvalgt en række eksempler på kompetenceudviklingsprojekter på statens arbejdspladser.

Formidling af erfaringer - hjælp til selvhjælp

Hent Kompetencesekretariatets kommunikationsværktøj med gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation.

Det skal I gøre, når I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, når I har fået støtte. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Skabeloner: ansøgning, status og afrapportering

Find skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte og til den afrapportering, I skal sende os, når projektet er afsluttet.

Økonomisk støtte til specifikke medarbejdergrupper

I Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser er der afsat midler til kompetenceudvikling på akademiker-området, på LC/CO10-området og på OAO-området.

Økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter

Statslige arbejdspladser kan søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Næste ansøgningsfrist er 7. februar 2018.

Projekt: Situeret læring i kommunikation og samarbejde

Efter en større omstillingsproces oplevede Kalundborgegnens Produktionsskole et behov for at styrke de ansattes evner til at håndtere udfordringer, frustrationer og forandringer. Med udgangspunkt i deres egen skoleform situeret læring i praksisfællesskab startede de kommunikations- og samarbejdsprojektet.

Effekt af udviklingsprojekter – rådgivning og værktøjer

Hent tre redskaber, der hjælper til at designe kompetenceudviklingsprojektet, så det skaber målbar værdi og effekt.

Projekt: Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere fra fem statslige arbejdspladser har deltaget i en almen kvalificerende efteruddannelsesindsats. Det har bl.a. resulteret i, at flere læser mails, bruger intra- og internet, bestiller varer på nettet og i det hele taget er blevet bedre til at arbejde med it i deres arbejde.

Cases om styrket samarbejde på arbejdspladsen

Gå på opdagelse i tidligere arbejdspladsprojekter om samarbejde og social kapital.

Sider

Abonnér på Projekter