Projekter

Projekt: Innovation på EUC Nordvest

EUC Nordvest opfyldte sit institutionsmål om at være en innovativ uddannelsesinstitution ved at katalysere udviklingen af innovative kompetencer på skolen med et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på innovation.

Projekt: Styrkede kompetencer i projektarbejdet

Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat på Syddansk Universitet har gennemført et arbejdspladsprojekt, der har gjort dem bedre til at arbejde med komplekse projekter.

Projekt: Værkmesteruddannelse i Statsfængslet Jyderup

Med Statsfængslet Jyderups fondsstøttede projekt er værksmestrenes tilknytning til arbejdspladsens uddannelsesopgave blevet styrket.

Projekt: Ny Kurs i Kystdirektoratet

Med det fondsstøttede projekt Ny Kurs har Kystdirektoratet gennemgået en reorganisering, hvor der er oprettet 13 nye teams. Det har bl.a. bevirket, at de har fået et stærkere fokus på resultatskabelse og sammenhæng mellem koncernmål, strategier, resultatkontrakt og opgaver.

Kollegial sparring styrker tillid, samarbejde, effektivitet og kvalitet på Aarhus Universitet

Aarhus Universitets afdelinger for Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte har sat fokus på kollegial sparring. De har indført samarbejds- og sparringsrutiner, der øger effektiviteten i opgaveløsningen markant.

Projekt styrker tillid og samarbejde på syv arbejdspladser

Syv arbejdspladser indgår i stort projekt, der skal styrke tilliden og samarbejdet på arbejdspladserne. På trods af vidt forskellige fokusområder, så er der fire udfordringer, som går på tværs af de syv arbejdspladser.

SOSU FVH styrker teamsamarbejdet: ”Vi har fået vores pædagogiske arbejde tilbage”

Brandslukning er byttet ud med struktureret og praksisnært, pædagogisk samarbejde. Det er den nye virkelighed for underviserne på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens efter de med et fondsstøttet projekt har gjort teamsamarbejde og fælles forberedelse til grundelementer i skolens drift.

Projekt: Bedre effektmålinger i Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet oplevede en øget efterspørgsel efter statistiske og økonometriske effektevalueringer på teknisk højt niveau. De tog derfor initiativ til det fondsstøttede projekt, der har skabt bedre effektmålinger i ministeriet.

Projekt skaber fælles platform i omfattende sammenlægning

Hvordan skaber man en fælles opgaveforståelse, procedure og kompetenceniveau i to nyoprettede centre med omkring 170 nyansatte medarbejdere? Det ved de i Rigspolitiets to administrative centre.

Projekt: Innovation i uddannelsespraksis

Erhvervsakademiet Lillebælt har gennemført et innovationsprojekt, der har integreret praktiske innovationsaktiviteter i den daglige undervisning.

Sider

Abonnér på Projekter