Projekter

Projekt: VIA-studerende udvikler løsninger til virksomheder

VIA University College har kompetenceudviklet deres undervisere til at anvende en ny digital platform, hvor private og offentlige virksomheder indsender problemstillinger, der indgår i undervisningen og løses af skolens studerende.

Projekt: Effektivisering og udvikling af lean-kompetencer

Forsvarets afdeling Air Transport Wing Aalborg har optimeret deres arbejdsgange og udviklet lean-kompetenceser gennem kompetenceudviklingsprojekt.

Projekt: Læringsfællesskaber på VUC

Målgruppen for VUC’s Almen Voksenuddannelse (AVU) er under forandring. Opgavevaretagelsen med undervisningsdifferentiering bliver udfordret, og der er behov for at udvikle nye pædagogiske og didaktiske indsatser til at imødekomme målgruppens behov og skabe nye læringsmiljøer.

Sider

Abonnér på Projekter