Uddannelse

Almenkvalificering i dansk, matematik, it og sprog

VUC udbyder både uddannelser der skal styrke voksnes almene kompetencer i fx dansk og matematik.

Rådgivning om efter- og videreuddannelse

Kompetencesekretariatet rådgiver om efter- og videreuddannelse - herunder tilrettelæggelse af forløb, der passer til behovene på jeres arbejdsplads.

Guide til AMU og AMU-uddannelser udviklet af sekretariatet

Her finder du relevante AMU-uddannelser for ansatte i staten samt AMU-uddannelser udviklet af Kompetencesekretariatet.

Vurdering og anerkendelse af kompetencer: IKV, RKV og merit

Anerkendelse af den enkeltes kompetencer kan motivere til udvikling.

Uddannelsesdating

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Projekt: Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere fra fem statslige arbejdspladser har deltaget i en almen kvalificerende efteruddannelsesindsats. Det har bl.a. resulteret i, at flere læser mails, bruger intra- og internet, bestiller varer på nettet og i det hele taget er blevet bedre til at arbejde med it i deres arbejde.

Projekt: Undervisernes erhvervskundskab - kompetencer til en praksisnær undervisning

Social- og Sundhedsskolen Fyn imødegik behovet for praksisnær undervisning gennem et kompetenceudviklingsprojekt for deres undervisere.

Praktiske oplysninger om AMU

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er korte kompetencegivende uddannelser, som er praktisk anlagt og målrettet, så de tilgodeser aktuelle udviklingsbehov på arbejdsmarkedet.

AMU-kurser udviklet af Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet har et særligt udviklingsansvar i forhold til at udvikle nye AMU-kurser, tilpasse eksisterende kurser samt sammensætte en rækker kurser til uddannelsesforløb for de statslige medarbejdere.

Projekt: Kompetenceudvikling af undervisere på Ergoterapeutuddannelsen i UCL

Underviserne på ergoterapeutuddannelsen på University College Lillebælt havde udfordringer med de studerendes forskellige faglige niveauer. Gennem kompetenceudvikling blev underviserne klædt på til at yde differentieret undervisning med udgangspunkt i de enkelte studerende.

Sider

Abonnér på Uddannelse