Faglig og teamudvikling af medarbejdere i Tradiums AMU-studieadministration

Tradiums AMU-studieadministration gennemgik en sammenlægning og iværksatte kompetenceudviklingsprojekt for at standardisere arbejdsprocesser og styrke kvaliteten i opgaveløsningen.

Tradiums AMU-studieadministration afsluttede i 2014 et kompetenceudviklingsprojekt, der bl.a. øgede effektiviteten i løsningen af kerneopgaven og skabte en fælles forståelse af arbejdsprocesserne.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og se den i stor størrelse.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: