Formidling af erfaringer - hjælp til selvhjælp

Hent Kompetencesekretariatets kommunikationsværktøj med gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation.

Kommunikationsværkstøjet har til formål at give dig som projektleder nogle konkrete input til, hvordan du kan være med til at skabe bl.a. synlighed, ejerskab og dialog om et projekt.

Sigtet er, at værktøjskassen skal bruges i arbejdet med at gøre kommunikationen til et integreret element i hele projektforløbet – lige fra udviklingen af projektet til afslutningen.

Når kommunikationen indtager denne centrale plads, kan I være med til at skabe merværdi for projektet undervejs og skabe større effekt og spredning af projektets resultater og dets forankring i organisationen.

Værktøjskassens indhold:

  • Kom godt i gang med at bruge værktøjskassen ‐ procesforslag
  • Model: Hvem er projektet interessant for? (Inkluderer en udfyldt og en tom til jeres egen udfyldelse)
  • Introduktion til møder som kommunikationskanal
  • 15 inspirationskort over formidlingsformater og kanaler:Kick‐off møde i egen organisation, SU‐møde, Ledelsesmøde, Punkt på ordinært møde/afdelingsmøde, Møder med samarbejdspartnere, Konferencer/oplæg, Blog, Nyhedsbrev, Hjemmeside, Video, LinkedIn, Personaleblad, Intranet, Internt ugebrev og ”Fællestavle”.

Hent Kompetencesekretariatets kommunikationsværktøj

Kontaktpersoner: