FUSA: Oversigt over bevilligede projekter

Her finder du en oversigt over statslige kompetenceudviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser.

Et af Kompetencesekretariatets centrale opgaver er at forvalte Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). 

Her finder du en oversigt over arbejdsplads projekter, der har fået støtte fra FUSA. Oversigten dækker projekter fra perioden 1. april 2015 til 19. september 2017. Se projektoversigten for OK15.

Ønskes der et overblik over alle støttede projekter i overenskomstperioden 2013-2015, så hent projektoversigten for OK13.

FUSA's formål
FUSA støtter statslige arbejdspladser med behov for støtte til udviklings- og omstillingsprojekter inden for flere indsatsområder. 

FUSA støtter indsatser, der tager hånd om konkrete udviklingsbehov på arbejdspladsen. Indsatsen kan omfatte en eller flere personalegrupper på tværs af arbejdspladsen. Desuden kan indsatsen omfatte en eller flere statslige arbejdspladser.

Økonomisk støtte fra FUSA bevilges af Kompetenceudvalget, som er et partssammensat udvalg med repræsentanter for centralorganisationerne og Moderniseringsstyrelsen.

Du kan læse mere om FUSA her

Kontaktpersoner: