Giv MUS et servicecheck

Får I nok ud af MUS? Måske har I brug for inspiration til at få mere energi i eller effekt af jeres MUS. I Kompetencesekretariatet har vi løbende dialog med mange forskellige statslige arbejdspladser om, hvordan de holder MUS. Vi formidler gerne erfaringerne og inspirationen videre.

Få et servicecheck af jeres MUS
Vi kommer gerne ud på jeres arbejdsplads til et møde med jeres SU, ledere og medarbejderrepræsentanter om jeres MUS.
 
Når man skal revidere sin MUS-proces, er det typisk sådan, at ledelsen gerne vil have et fælles billede af, hvordan de kan få mere værdi ud af MUS. Derfor tilbyder vi som oftest et møde med ledelsen først. Men vi kommer naturligvis også til et møde med tillidsrepræsentanterne eller de faglige klubber, hvis de tager initiativet. MUS er et fælles anliggende og fælles ansvar. Herefter tager vi et møde med samarbejdsudvalget, der har til opgave at fastlægge retningslinjer for afholdelse af MUS og opfølgning på udviklingsmålene. Samarbejdsudvalget er også ansvarlig for at evaluere brugen af MUS.
 
Har I brug for det, tilbyder vi også at holde et inspirationsoplæg ved et personalemøde eller måske i en faglig klub på arbejdspladsen fx inden MUS-runden sættes i gang. Før oplægget tager vi en dialog med jer om, hvordan vi afstemmer form og indhold, så det passer til jeres arbejdsplads og behov.
 
Kontakt os på tlf. 33 18 69 69 eller på info@kompetenceudvikling.dk, hvis I ønsker at aftale et servicecheck.