Økonomisk støtte

Tilskud til integrations- og oplæringsstillinger

Din arbejdsplads har mulighed for at få tilskud til integrations- og oplæringsstillinger.

Introduktionsstillinger til akademikere i staten

Søg om tilskud til uddannelse, når I ansætter akademikere, der har været ledige i et år.

Det skal I gøre, når I har fået støtte fra FUSA

Læs hvad I skal gøre, når I har fået støtte. Få vigtig information om bevillingsbrev, status, afrapportering og hvad I skal sørge for, hvis der sker ændringer i jeres projekt.

Skabeloner: ansøgning, status og afrapportering

Find skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte og til den afrapportering, I skal sende os, når projektet er afsluttet.

Økonomisk støtte til specifikke medarbejdergrupper

I Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser er der afsat midler til kompetenceudvikling på akademiker-området, på LC/CO10-området og på OAO-området.

Økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter

Statslige arbejdspladser kan søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Næste ansøgningsfrist er 7. februar 2018.

Effekt af udviklingsprojekter – rådgivning og værktøjer

Hent tre redskaber, der hjælper til at designe kompetenceudviklingsprojektet, så det skaber målbar værdi og effekt.
Abonnér på Økonomisk støtte