Efter- og videreuddannelse

Muligheder i det offentlige uddannelsessystem

Mulighederne for videre- og efteruddannelse er mange, lige fra korte kurser rettet mod et bestemt job til længerevarende uddannelsesforløb med et mere generelt indhold.

Almenkvalificering i dansk, matematik, it og sprog

VUC udbyder både uddannelser der skal styrke voksnes almene kompetencer i fx dansk og matematik.

Rådgivning om efter- og videreuddannelse

Kompetencesekretariatet rådgiver om efter- og videreuddannelse - herunder tilrettelæggelse af forløb, der passer til behovene på jeres arbejdsplads.

Guide til AMU og AMU-uddannelser udviklet af sekretariatet

Her finder du relevante AMU-uddannelser for ansatte i staten samt AMU-uddannelser udviklet af Kompetencesekretariatet.

Fra ufaglært til faglært

Man behøver ikke være ung og uerfaren for at søge uddannelse. Voksne kan også vælge at tage en erhvervsuddannelse og blive faglærte i det offentlige uddannelsessystem.

Vurdering og anerkendelse af kompetencer: IKV, RKV og merit

Anerkendelse af den enkeltes kompetencer kan motivere til udvikling.

Uddannelsesdating

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Projekt: Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere fra fem statslige arbejdspladser har deltaget i en almen kvalificerende efteruddannelsesindsats. Det har bl.a. resulteret i, at flere læser mails, bruger intra- og internet, bestiller varer på nettet og i det hele taget er blevet bedre til at arbejde med it i deres arbejde.

Billet til fremtiden

”Billet til fremtiden” er et pilotprojekt i DSB, der har gjort ufaglærte kontormedarbejdere til faglærte gennem kompetenceafklaring og uddannelse.

Uddannelse af vagter i FBE

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) oplever en stor udvikling i opgaverne for vagtpersonalet. Det stiller krav med medarbejdernes kompetencer, og derfor tilbyder FBE at ufaglærte vagtmedarbejdere kan få en faglært uddannelse.

Sider

Abonnér på Efter- og videreuddannelse