MUS

MUS-hjulet - Inspiration til proces

Brug Kompetencesekretariatets MUS-hjul til at hente inspiration til styrkede udviklingssamtaler, der skaber værdi for medarbejder, leder og den samlede arbejdsplads.

Ta' temperaturen på jeres MUS

Tag temperaturen på MUS med et konkret værktøj, der understøtter processen til den gode udviklingssamtale. Vi har lavet en lille test, som I kan bruge til at tage en snak om, hvor meget I får ud af jeres MUS.

MUS konceptbank

Bliv inspireret af andre arbejdspladsers MUS koncepter.

TR-møder: Nyt liv i MUS-samtalen

Har I kørt MUS i en årrække - og er energien gået ud af processen? Eller har I aldrig rigtig fået MUS til at rykke ved noget?

Hvad er retningslinjerne for MUS?

Overenskomstparterne på statens område har indgået ”Aftale om Kompetenceudvikling”. Heri er retningslinjer for MUS og udviklingsmål i staten.

Strategi for MUS

En god MUS er strategisk og tager udgangspunkt i arbejdspladsens mål og opgaver.

Få mere værdi af jeres årlige samtale: Deltag i MUS-indsats

Opdatering: Tilmeldingen til indsatsen "MUS med værdi" er lukket. Kontakt os, og hør om alternative muligheder for rådgivningsbistand til bedre udviklingssamtaler.

2 nye redskaber danner hurtig vej til MUS

Bliv klar til udviklingssamtalen med MUS Kompasset, der er Kompetencesekretariatets nye enkle MUS koncept eller hent inspiration til jeres egen spørgeramme med MUS Designer.

Giv MUS et servicecheck

Får I nok ud af MUS? Måske har I brug for inspiration til at få mere energi i eller effekt af jeres MUS. I Kompetencesekretariatet har vi løbende dialog med mange forskellige statslige arbejdspladser om, hvordan de holder MUS. Vi formidler gerne erfaringerne og inspirationen videre.

Det fleksible MUS-koncept

Hent og brug det fleksible MUS-koncept.

Sider

Abonnér på MUS