Tilskud til integrations- og oplæringsstillinger

Din arbejdsplads har mulighed for at få tilskud til integrations- og oplæringsstillinger.

En relativt stor andel af etniske minoriteter (indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande) og unge danskere har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang i uddannelsessystemet. Formålet med tilskudsordningen er, at personer med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer kan få arbejdspladserfaring og oplæringsforløb. Tilskudsordningen kan ruste dem bedre til at søge beskæftigelse på almindelige vilkår eller inspirere dem til at gå i gang med et uddannelsesforløb.

Vejledning
Personalestyrelsen og CFU har udsendt en vejledning, der beskriver rammerne for at oprette særlige, tidsbegrænsede stillinger til integration og oplæring.

Læs og download vejledningen (åbner i pdf, 57 sider).

Tilskud
Arbejdspladsen har mulighed for at få dækket hele eller dele af udgifterne til oplæringsforløbet.

Ønsker I et tilskud, skal I indhente et foreløbigt tilsagn fra Kompetencesekretariatet, når I opretter integrations- og oplæringsstillingen. Først når ansættelsen ophører, bliver tilskuddet udbetalt. Tilskuddet beregnes efter ansættelsens varighed (kr. 4.200,- pr. måned).

Kompetenceudvikling som mentor
For den enkelte arbejdsplads er ordningen en god mulighed for at tilbyde allerede ansatte kompetenceudvikling som mentorer - dvs. vejledning, coaching og oplæring. Arbejdspladsen kan søge lønkompensation for den medarbejder, der er mentor for den ansatte i integrations- og oplæringsstillingen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til indholdet i vejledningen, kan du henvende dig til Moderniseringsstyrelsen.

Kontaktpersoner: