Kompetencesekretariatets bistand

Kompetencesekretariatet kommer gerne ud på de statslige arbejdspladser og holder et møde med samarbejdsudvalget om anvendelsen af midler fra Kompetencefonden, herunder de konkrete forudsætninger for tildeling af midler.

Kompetencesekretariatet varetager den overordnede administration af midlerne og fordeler midlerne én gang årligt forholdsmæssigt efter lønsum til de enkelte ministerområder. Midlerne tildeles ministeriets Departement.

Det er departementerne, der har ansvaret for at fordele midlerne fra Kompetencefonden videre til underliggende institutioner på deres område. Det er forskelligt, hvordan ministerierne kanaliserer midlerne ud til de underliggende institutioner.

Kompetencesekretariatet kan derfor ikke bistå med oplysninger om den lokale procedure for evt. ansøgning eller tildeling i de enkelte institutioner. Hvis der er tvivl om den konkrete procedure, anbefaler Kompetencesekretariatet, at ministerområdets departement kontaktes.  

Kompetencesekretariatet bistår gerne med information om Kompetencefonden. Fx til jeres samarbejdsudvalg eller rådgivning om, hvordan I kan integrerer midlerne fra kompetencefonden i jeres kompetenceudvikling generelt og sikre størst mulig værdi af pengene. 

Kompetencesekretariatet står også for administrationen af det elektroniske opfølgningssystem, som følger op på brugen af midlerne i ministerierne. Flere oplysninger om det elektroniske opfølgningssystem findes her