Møde for TR for undervisere: Nyt liv i MUS-samtalen - LC/CO10

Kom og få inspiration, bliv udfordret og tag konkrete ideer med hjem!

Vil du gerne vide, hvordan du som TR kan få mere energi i MUS-processen? Hvordan du kan arbejde i forhold til ledelsen og samarbejdsudvalget for at gøre MUS endnu mere meningsfuld for kollegerne og for arbejdspladsen? Hvordan du kan arbejde i forhold til baglandet og det enkelte medlem for at sikre maksimal effekt og værdi?

MUS er helt central for arbejdspladsen og den enkelte medarbejders udvikling. Det er en samtale mellem den enkelte leder og medarbejder om, hvordan arbejdsopgaverne løses, og hvordan man kan udvikle sig for at skabe mest mulig værdi for sig selv og for dem, der har glæde af ens arbejde.

Hvem kan deltage?
Mødet er målrettet tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter for undervisere fra CO10 eller LC. Det er gratis at deltage, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Vi holder et særskilt møde for TR, der ikke er undervisere, den 4. oktober i Fredericia.

Indhold
Mødet vil bestå af oplæg, drøftelser og sparring med andre tillidsrepræsentanter for undervisere. Vi tager afsæt i jeres udfordringer og ønsker fra tilmeldingen.

Der sættes blandt andet fokus på:

  • TR’s rolle og dilemmaer i forhold til MUS
  • Hvordan får kollegerne og arbejdspladsen maksimalt udbytte af MUS?
  • Samspillet mellem ledelse, kolleger og samarbejdsudvalget

Tid og sted
Den 11. oktober kl. 13-16 på Hornstup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Tilmeldingsfrist
Den 22. september 2017

Vil du vide mere?
Kontakt konsulenterne fra Kompetencesekretariatet:
Bent Gringer tlf. 40906897 eller bgi@kompetenceudvikling.dk
Pia Sletbjerg Skov tlf. 61827033 eller pia@kompetenceudvikling.dk

Tilmelding: