Møde for TR: Nyt liv i MUS-samtalen - Akademikerne (København)

Kom og få inspiration, bliv udfordret og tag konkrete ideer med hjem!

Vil du gerne vide, hvordan du som TR kan bidrage til at tilføre mere energi i MUS-processen? Hvordan du kan arbejde i forhold til ledelsen og samarbejdsudvalget for at gøre MUS endnu mere meningsfuld for kollegerne og for arbejdspladsen? Hvordan du kan arbejde i forhold til klubben og det enkelte medlem for at sikre, at MUS faktisk fører til mere kompetenceudvikling?

MUS er helt central for arbejdspladsen og den enkelte medarbejders udvikling. Det er en samtale mellem den enkelte leder og medarbejder om, hvordan arbejdsopgaverne løses, og hvordan man kan udvikle sig for at skabe mest mulig værdi for sig selv og for dem, der har glæde af ens arbejde.

Hvem kan deltage?
Mødet er målrettet tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter fra en af AC’s medlemsorganisationer på det statslige område. Det er gratis at deltage, og tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Indhold
Mødet vil bestå af oplæg fra Kompetencesekretariatet, drøftelser og sparring med andre TR. Vi tager afsæt i jeres udfordringer og ønsker fra tilmeldingen.

Vi vil blandt andet sætte fokus på:

  • TR’s rolle og dilemmaer i forhold til MUS
  • Hvordan kollegerne og arbejdspladsen får maksimalt udbytte af MUS
  • Samspillet mellem ledelse, kolleger og samarbejdsudvalget

Tid og sted
Den 12. december 2017 kl. 13-16.00 i Tårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg, mødelokale 3 på 1. sal (den runde bygning), hvor FAOD lægger hus til (Forbundet af Arkitekter og Designere).
Vi holder også et møde for AC TR'er i Aarhus.

Tilmeldingsfrist
Den 1. december 2017

Vil du vide mere?
Kontakt konsulenterne fra Kompetencesekretariatet:
Bent Gringer tlf. 40906897 eller bgi@kompetenceudvikling.dk
Pia Sletbjerg Skov tlf. 61827033 eller pia@kompetenceudvikling.dk

Tilmelding: