MUS-indsats styrker statslige arbejdspladser

De tilbagevendende rutiner er blevet sat til vægs og byttet ud med bedre forberedte udviklingssamtaler, der er forankret i arbejdspladsernes strategi. Det er udkommet af både Kirkeministeriets og Erhvervsuddannelsescenter Syds deltagelse i indsatsen MUS med Værdi.

54 statslige arbejdspladser med omkring 4.700 medarbejdere og 300 ledere har deltaget i de statslige overenskomstparters indsats ’MUS med Værdi’. Arbejdspladserne har i indsatsen fået bistand fra Kompetencesekretariatet og et konsulentfirma til at styrke forberedelse, gennemførelse og opfølgning på MUS.

Den foreløbige evaluering viser, at indsatsen på mange fronter har været med til at styrke værdi og udbytte af MUS på arbejdspladserne. MUS er bl.a. blevet holdt, hvor det ellers ikke ville være blevet holdt, der er kommet mere fokus på udvikling, og feedback er flere steder blevet klarere. Et gennemgående træk er også, at flere af de deltagende arbejdspladser i dag i højere grad anvender de årlige udviklingssamtaler som et led i arbejdspladsens overordnede strategi.

Det er en tendens som departementschef i Kirkeministeriet Anne Kristine Axelsson bekræfter.

”Vi har fået en meget mere strategisk tilgang til vores MUS-samtaler. Vi har sat nogle fælles overordnede mål for alle samtalerne, som vi så bagefter vil følge op på,” fortæller Anne Kristine Axelsson om deres deltagelse i MUS-indsatsen, som de forventer at afslutte i foråret 2016.

I Kirkeministeriet har de i dette års MUS-samtaler et særligt strategisk fokus på sygefravær og trivsel. Med emnerne arbejdsglæde, motivation og stress bruger de udviklingssamtalerne til at tage hånd om udfordringen.

”Ved at gøre det, så regner vi med, at vi kan få en meget mere kvalificeret diskussion om vores tal på sygefravær. Dermed får man jo brugt MUS-samtalerne som et led i det almindelige ledelsesarbejde på en meget mere systematisk måde, end vi gjorde før i tiden,” fortæller Anne Kristine Axelsson.

Blandt medarbejderne i Kirkeministeriet har årets særlige fokusområde også fået en god modtagelse. Det fortæller HK tillidsmand Birgit Kristensen.

”De synes, at det er fint, at der kommer fokus på arbejdsglæde, stress, sygefravær og trivsel. Og at det bliver gjort på samme tid i hele huset,” fortæller Birgit Kristensen med en henvisning til, at MUS nu afvikles samtidigt i hele ministeriet.

”Det gør det også nemmere at følge op på fremadrettede fælles mål og ønsker, f.eks. i forhold til en medarbejderudviklingsstrategi,” siger Birgit Kristensen.

Hos Erhvervsuddannelsescenter Syd (EUC Syd) er indsatsen også stadig i gang. Det er dog tydeligt, at indsatsen også her allerede har skabt et større fokus på det strategiske potentiale i MUS. Den faglige udvikling af den enkelte medarbejder bliver i højere grad set som en brik i det sammenspil, der skaber arbejdspladsens strategiske udvikling.

”Vi har fået øjnene op for, hvordan man kan blive bedre til at sætte MUS i et strategisk perspektiv. Det har skabt en bevægelse væk fra, at MUS udelukkende handler om den enkeltes kompetencer. For det handler jo også om, hvordan den enkelte bidrager med mest muligt i forhold til at efterleve hele skolens strategi for fremtiden,” fortæller projektleder for MUS-indsatsen på EUC Syd Ida Lundorff Haugen.

Får MUSen ud af løbehjulet
Kirkeministeriet har overordnet brugt indsatsen til at diskutere og genfinde de årlige udviklingssamtalers funktion på arbejdspladsen. Som Anne Kristine Axelsson udtrykker det, så var der generelt enighed om, at MUS var en vigtig platform til den strukturerede samtale om udvikling af medarbejderne. Men det forhindrer ikke, at der kan gå lidt rutine i de årligt tilbagevende samtaler.

”Fordi det er en årlig tilbagevendende øvelse, så er der også en tendens til, at man kommer til at køre i samme rille. Men deltagelsen i det her projekt har for os betydet, at hele processen er blevet revitaliseret. Der har været en rigtig god dialog imellem ledelse og medarbejdere om, hvorfor vi egentlig har MUS-samtaler,” fortæller Anne Kristine Axelsson.

Ida Lundorff Haugen fortæller, at det også var en tendens, de oplevede hos EUC Syd.

”Vi havde indset, at det var på tide at få vores MUS støvet lidt af og se på, hvordan vi kunne bruge det som et aktivt redskab. Det har hjulpet os til at se MUS som en fremadrettet udviklingssamtale og lægge mindre vægt på det bagudrettede,” fortæller Ida Lundorff Haugen.  

Bedre forberedte samtaler
I Kirkeministeriet har indsatsen skabt bedre forberedte samtaler. Anne Kristine Axelsson mener, at det er et udkom af, at ledelsen klarlægger temaet for udviklingssamtalerne inden de påbegyndes. 

”På den her måde får man jo sat nogle ting på dagsordenen, så det er meget synligt for alle medarbejdere. Og det tror jeg ikke kun er ledelsen, der har gavn af. Det har medarbejderne også, fordi de på forhånd har fået at vide, hvad ledelsen ønsker at få drøftet, og derfor har mulighed for at forberede sig. Det giver bedre forberedte samtaler,” fortæller Anne Kristine Axelsson.

Fra Kirkeministeriets medarbejderside bekræfter Birgit Kristensen også, at samtalerne bliver bedre forberedte.

”Man gør sig nogle tanker om de temaer, der er sat på, og samtalen kommer til at handle om mere end spørgsmål såsom; hvor vil du gerne hen, og hvor ser du dig selv? Nu har man fået nogle konkrete ting at tænke over,” fortæller Birgit Kristensen.

Positiv modtagelse
Indsatsen har på begge arbejdspladser fået en god modtagelse. Hos EUC Syd har de gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse, der viste udbredt tilfredshed blandt medarbejderne.

”Rigtig mange medarbejdere føler, at MUS er et rum, hvor man bliver set og hørt af sin leder, og at lederne var velforberedte. På den måde har indsatsen også været med til at cementere den tillid, der er mellem leder og medarbejder,” Fortæller Ida Lundorff Haugen med en henvisning til resultatet af den interne undersøgelse.

Fællestillidsmand fra EUC Syd Per Schmidtke bekræfter, at han også har fået positiv respons fra de medarbejdere, der har været til MUS. Han mener dog, at det er for tidligt at konkludere på effekten af den igangværende indsats.

”Det vigtigste ved en MUS, det er, at man bliver hørt, og at der bliver fulgt op på det, man aftaler,” udtaler Per Schmidtke og tilføjer ”Det er det, der gerne skulle ske, når vi nu har haft den her proces.”

Kirkeministeriet og EUC Syd deltager begge i Kompetencesekretariatets indsats MUS med Værdi fra overenskomstperioden 2013-2015.

Ønsker din statslige arbejdsplads at deltage i den nye MUS-indsats, så kan I læse mere her.

Kontaktpersoner: