Projekt: Ny Kurs i Kystdirektoratet

Med det fondsstøttede projekt Ny Kurs har Kystdirektoratet gennemgået en reorganisering, hvor der er oprettet 13 nye teams. Det har bl.a. bevirket, at de har fået et stærkere fokus på resultatskabelse og sammenhæng mellem koncernmål, strategier, resultatkontrakt og opgaver.

Kystdirektoratet vurderer selv, at de, efter have gennemført kompetenceudviklingsprojektet Ny Kurs, står styrket i forhold til de løbende forandringer, der pågår inden for staten.

Kystdirektoratet har lavet en ny organisering af deres arbejdsstruktur og organisering af medarbejderne. Med projektet er medarbejderne blevet organiseret i 13 teams, hvorigennem roller, ansvar og beføjelser er rodfæstet i organisationen.  

Gennemgribende forandringer

Som Kystdirektoratet selv beskriver i deres afrapportering, så har projektet haft stor indvirkning på direktoratets opgavevaretagelse og arbejdsmiljø:

”Projektet har medført gennemgribende forandringer i Kystdirektoratet.”

I den uddybende beskrivelse fra Kystdirektoratet, fortælles det, at den nye teamstruktur bl.a. har positiv indvirkning på opgavevaretagelsen. Det har medført en bedre planlægning og opfølgning, der sikrer, at de rigtige opgaver bliver løst til aftalt tid og kvalitet. Samtidig bliver opgaverne prioriteret ud fra ressourcer og kompetencer.

Ny Kurs 2.0

Efter projektets gennemførelse har ledelsen i Kystdirektoratet lavet en ny ledelsesfortælling, de kalder Ny Kurs 2.0. Med afsæt i projektet sætter den nye ledelsesfortælling sætter den nye ledelsesfortælling retning og rammer for det videre arbejde med teamudvikling og ledelse i Kystdirektoratet.

Fakta om projektet

I alt har 68 medarbejdere deltaget i projektet, der foregik i perioden fra februar 2014 til februar 2016. Det er støtte af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) med 354.000 kroner.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektets indhold og resultater mm.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: