Omstillingsprojekt i Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har siden sin oprettelse i 2003 været i en mere eller mindre konstant omstillingsproces. Siden 2007 er 24 forskellige institutioner og videnscentre løbende blevet fusioneret ind i styrelsen.

I 2012 vedtog Socialministeriets koncern, som Socialstyrelsen indgår i, en ny strategi, som angiver en ny og klar retning for styrelsens arbejde. Som led i de nye strategiske mål gennemførte Socialstyrelsen en reorganisering i 2013.

Formålet med projektet er at støtte medarbejderne med et kompetenceløft i Socialstyrelsens aktuelle omstillingsproces, så alle får mulighed for at bidrage med størst mulig kvalitet til løsningen af styrelsens nye opgaver.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

 

 

 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: