Projekt: Bedre sammenhæng og brugertilfredshed i Statsforvaltningen

I forbindelse med en sammenlægning fra fem til én organisation, gennemførte Statsforvaltningen en omfattende kompetenceudvikling af medarbejderne. Resultatet var bedre sammenhæng og sammenhold i organisationen, samt større brugertilfredshed.

Som konsekvens af fusionen måtte mange medarbejdere flytte med deres job til en anden geografisk lokalitet, mange fik nye jobfunktioner og en masse nye medarbejdere skulle oplæres. Fusionen skabte således et behov for en ny fælles organisatorisk identitet, samtidig med, at hele organisationen skulle lære at arbejde sammen på tværs af landet menneskeligt, organisatorisk og geografisk.

Desuden havde Statsforvaltningen en vision om, at ”vi gør en positiv forskel”, hvor målet var en forbedring af den leverede service til borgerne.

”Vi gør en positiv forskel”

Resultatet af projektet blev, at Statsforvaltningen gør en positiv forskel, både for hinanden medarbejdere imellem og for brugerne. Kompetenceudviklingsprojektet har styrket fagligheden, sammenhængskraften og brugernes tilfredshed med Statsforvaltningens service. For eksempel er ventetiderne på opkald mindsket markant som følge af projektet.

Mere viden om projektet

Statsforvaltningen lavede en FAQ i forbindelse med sammenlægningen, som har været tilgængelig for udflytningsprocessen.

Projektet forløb fra marts 2014 til juni 2016.

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: