Projekt: Den inkluderende efterskole

Ny lov om inklusion på frie skoler skabte behov for at uddanne ressourcepersoner på inklusionsområdet samt udvikle inklusionspædagogiske metoder i efterskolesammenhæng.

For at imødekomme nye krav til inklusion på frie skoler iværksatte Efterskoleforeningen og Frie Skolers Lærerforening i fællesskab kompetenceudviklingsprojektet, Den inkluderende efterskole.

Med projektet er der bl.a. blevet uddannet ressourcepersoner på inklusionsområdet, og der er blevet udviklet inklusionspædagogiske metoder i efterskolesammenhæng.

Mere viden om projektet

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet. 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: