Projekt: Dialog og samarbejde på VUC Lyngby

VUC Lyngby oplevede over en årrække, at arbejdsmiljøet og dialogen mellem ledelsen og lærerne belastedes af bl.a. effektiviseringer. Derfor gennemførte de et kompetenceudviklingsprojekt, som skulle genoprette det gode arbejdsmiljø.

Målet med projektet var at skabe en tillidsbaseret dialogkultur, hvor lærerne oplevede medindflydelse på og gennemskuelighed i beslutninger vedr. den pædagogiske praksis.

Projektet bidrog derfor til dialog om VUC Lyngbys mål og kerneopgave, hvilket førte til en ny dialogstruktur, som fastholdes gennem udviklingsteams, der består af medarbejdere fra hele organisationen.

Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser

VUC Lyngbys projekt var en del af projektet ”Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser”, som blev igangsat efter overenskomstforhandlingerne i 2015 for at fremme dialog og samarbejde på arbejdspladserne. Dette projekt blev afsluttet med en stor konference den 7. februar 2017 for alle deltagende gymnasiale arbejdspladser.

Læs mere om projektet ”Dialog og samarbejde på de gymnasiale arbejdspladser” og afslutningskonferencen her.

Mere om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om VUC Lyngbys projekt.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser