Projekt: Effektivisering og udvikling af lean-kompetencer

Forsvarets afdeling Air Transport Wing Aalborg har optimeret deres arbejdsgange og udviklet lean-kompetenceser gennem kompetenceudviklingsprojekt.

Air Transport Wing Aalborg (ATW AAL) gennemførte fra 2014 til 2015 et kompetenceudviklingsprojekt for at styrke medarbejdernes lean-kompetencer for dermed at optimere arbejdsgangene. Både ledelse og medarbejdere gennemgik derfor et uddannelsesforløb på dels akademi- og AMU-niveau.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet. 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: