Projekt: Efterskolerne i Vendsyssel udvikler sig selv og lokalsamfundet

Både efterskoler og lokalsamfund oplevede udfordringer, såsom fraflytning fra regionen og dalende elevtilgang. Derfor gik 11 efterskoler i Vendsyssel sammen om et kompetence- og udviklingsprojekt.

Kompetence- og udviklingsprojektet var et toårigt samarbejde mellem efterskolerne i Vendsyssel, hvor de med afsæt i egen viden og erfaring kombineret med inspiration fra eksperter udviklede sociale kompetencer til gavn for den enkelte elev og Vendsyssel.

Sociale kompetencer og synlighed

Projektet og skolesamarbejdet har bidraget til større synlighed af skolerne i Vendsyssel, samt øget elevtiltag. Desuden har projektet resulteret i, at der er skabt et fælles sprog på skolerne om, hvordan man kan styrke de unges sociale kompetencer.

Best practice

Projektets resultater er opsamlet i en "manual" med fortællinger om "best practice" med eksempler på opnåede resultater samt beskrivelse af de anvendte metoder og værktøjer. Lærernes fortællinger om "best practice" omhandler konkrete situationer, hvor der arbejdes med udvikling af sociale kompetencer ift. de unge.

Mere viden om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser

Kontaktpersoner: