Projekt: Fra passive producenter til aktive videndelere

Styrelsen for It og Læring fik tilført nye opgaver, der betød, at en række af styrelsens medarbejdere skulle arbejde med involverende videndeling. De har derfor gennemført projektet ’Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med videndelingsopgaver’.

Styrelsen for It og Læring (STIL) startede i 2015 kompetenceudviklingsprojektet ’Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere med videndelingsopgaver’. Med projektet er medarbejderne i STIL blevet opkvalificeret, så de i højere grad kan indfri nye krav til arbejdet med videndeling i forhold til undervisningssektoren.

Projektet var struktureret med et uddannelsesforløb bestående af fire seminarer med fokus på videndeling; til, med, fra og i uddannelsessektoren.

Medarbejderne blev opdelt i grupper, der med udgangspunkt i eksisterende arbejdsopgaver afprøvede og blev trænet i nye redskaber. 

På de fire seminar blev følgende temaer behandlet: Personas, nudging, kanalstrategi, sociale medier, it-værktøjer til videndeling, interessent-håndtering, netværksdannelse og effektvurdering. Uddannelsen blev afsluttet med intern prøve, hvor gruppen fremlagde resultaterne af casearbejdet for ledelsen.

På baggrund af projektet har STIL udviklet en større værktøjskasse til videndeling i styrelsen, der er udviklet til intern brug. Kontakt kontorchef Finn Togo for yderligere viden om redskabet: finn.togo@stil.dk

Mere viden om projektet

Projektet blev støtte af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) med 400.000 kr. Projektet omfattede 75 af STIL’s ansatte, og det blev gennemført over perioden april 2015 til marts 2016.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: