Projekt: God retsledelse ved Retten i Glostrup

Retten i Glostrup gennemførte et kompetenceudviklingsprojekt med henblik på at afdække og udvikle god retsledelse.

Retten i Glostrup oplevede ved projektets start, at retsledelsen blev udfordret af, at brugerne havde mange forskellige krav og forventninger til retten og meget forskellige opfattelser af rettens autoritet.

Retsledelse betegnes som en praksis, som opnås gennem erfaring med dommerarbejdet og var derfor ikke noget, som retten havde arbejdet systematisk med tidligere. Af denne grund indebar projektet en betydelig kulturændring.

Kompetenceudviklingsprojektet har medført en større bevidsthed blandt dommerne om, hvad god retsledelse er, hvordan retsledelsen virker på brugerne samt betydningen af god retsledelse.

Mere om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser

Kontaktpersoner: