Projekt: Innovation i uddannelsespraksis

Erhvervsakademiet Lillebælt har gennemført et innovationsprojekt, der har integreret praktiske innovationsaktiviteter i den daglige undervisning.

På Erhvervsakademiet Lillebælt tager de studerendes læringsaktiviteter udgangspunkt i erhvervslivets innovationsudfordringer. Det er en undervisningsform, der skaber værdi for de deltagende virksomheder, men også i de studerendes læring.

Samtidig udfordrer det den traditionelle tænkning omkring de studerendes og de videregående uddannelsesinstitutioners rolle.

For at understøtte den nye innovative uddannelsespraksis gennemførte Erhvervsakademiet det toårige kompetenceudviklende projekt; ’Innovation i uddannelsespraksis – professionsroller i udvikling’. 

Undervisning i autentiske virksomhedsprojekter

Med projektet har Erhvervsakademiet Lillebælt udmøntet konkrete målsætninger for uddannelsernes arbejde med virksomhedsinvolvering i læringsaktiviteter – både for undervisere og ledelse.  

Projektet har overordnet opkvalificeret erhvervsakademiets undervisere og ledere til at kunne udvikle det nye studieliv, hvor virksomheder involveres i de studerendes undervisningsaktiviteter. Opkvalificeringen er overvejende foregået med ’action learning’ som metode.

Klik på oversigten nedenfor, og læs mere om projektet. 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: