Projekt: Innovation på EUC Nordvest

EUC Nordvest opfyldte sit institutionsmål om at være en innovativ uddannelsesinstitution ved at katalysere udviklingen af innovative kompetencer på skolen med et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på innovation.

Skolen udviklede innovationskompetencer på tværs af organisationen med hjælp fra konsulentfirmaet InnovationLab (IL).

Projektet har medført, at innovation er blevet en del af hverdagen på EUC Nordvest – både for medarbejdere og elever. Det betyder bl.a. en mere idérig organisation, hvor der er kort fra idé til virkelighed.

Innovationen fortsætter

Efter projektafslutningen har skolen allerede ideer til nye projekter, som er startet eller skal startes. Et par eksempler er:

  • Udvikling af en digital kompetencebank, der skal skabe et overblik over EUC Nordvests kompetencer
  • En partnerskabsbank, "Netværk Nordvest", som skal styrke eksisterende og nye netværk samt medvirke til udvikling og innovation i området i og omkring Thy og på Mors. Sidstnævnte kan der læses mere om på projektets hjemmeside http://www.netvaerknordvest.dk

Mere viden om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser

Kontaktpersoner: