Kollegial sparring styrker tillid, samarbejde, effektivitet og kvalitet på Aarhus Universitet

Aarhus Universitets afdelinger for Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte har sat fokus på kollegial sparring. De har indført samarbejds- og sparringsrutiner, der øger effektiviteten i opgaveløsningen markant.

Afdelingerne for Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte på Aarhus Universitets har gennemført et fondsstøttet projekt, der på flere parametre har styrket arbejdspladsen. Tilliden blandt arbejdspladsens ansatte er øget, effektiviteten er steget markant, trivslen er øget, og kvaliteten er styrket.

Af projektets afrapportering fremgår det desuden, at der er tydelig kobling mellem den styrkede videndeling og en øget kvalitet i opgaveløsningen:

”Kvaliteten i arbejdet er øget, både fordi der er kommet et højere fokus på opgaveløsningen, men i særdeleshed også fordi, medarbejderne har fået et øget kendskab til hinandens faglighed. Nyansatte bliver også hørt gennem den kollegiale sparring, hvilket ofte åbner op for helt nye ideer.”

Flere redskaber i hverdagen

Med projektet er der indført en række former for kollegial sparring, der styrker arbejdspladsens læring i hverdagen:

  • Cirkelsparring: Anvendes ofte som afbræk i den bruges traditionelle mødestruktur - blandt andet til at sikre, at alle bliver hørt.
  • Dørkarmssparring: Tages ofte i anvendelse når der brug for en akut tilbagemelding på et tvivlsspørgsmål eller bekræftelse af en sagsbehandling.
  • Aktionssparring: Bliver særligt brugt af vejlederne ved både kollektiv og individuel vejledning, hvor der gives sparring på konkrete handlemåder.
  • 2 og 2 sparring: Bruges bl.a. til læring og bekræftelse på, at man har løst en opgave på en god måde.
  • Styrkespotning: Bliver anvendt til at sætte fokus på afdelingens styrker, og underbygger tilliden mellem kolleger, og giver positiv energi.
  • Sidemandsoplæring: Flere af afdelingerne kører med faste makkerpar, som løbende skiftes ud ved hjælp af et matrix.

Derudover har flere afdelinger i projektet tilpasset metoderne og har blandt andet afholdt ”kick-start-ugen sparringer” og ”fredags-sparring”.

Fakta om projektet

Projektet bærer titlen ”Kollegial Sparing – Vejen til tillid, kvalitet og trivsel i hverdagen” og gennemført på Aarhus Universitet, AU Uddannelse, Vejledning og Studiestøtte over perioden januar 2015 til juli 2016. Projektet blev støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) med i alt 363.000 kroner.

Mere viden

Kollegial sparring er en måde at styrke læringen i hverdagen. Find yderligere inspiration til arbejdet med at styrke arbejdspladsens læringsmiljø i Kompetencesekretariatets 10 værktøjer.

Klik på oversigten nedenfor og læs mere om projektet: 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: