Projekt: Kompetenceudvikling af undervisere på Ergoterapeutuddannelsen i UCL

Underviserne på ergoterapeutuddannelsen på University College Lillebælt havde udfordringer med de studerendes forskellige faglige niveauer. Gennem kompetenceudvikling blev underviserne klædt på til at yde differentieret undervisning med udgangspunkt i de enkelte studerende.

De studerende på ergoterapeutuddannelsen på UCL havde vidt forskellige niveauer, både fagligt og personligt, hvilket påvirkede den daglige undervisning markant. Henover en 2-årig periode var der fokus på kompetenceudvikling af de ca. 15 medarbejdere med henblik på at skabe en differentieret undervisningen, der var tilpasset de enkelte elevers behov.

Medarbejderne lærte gennem aktionslæring og læring i praksis konkrete metoder og redskaber til undervisningsdifferentiering. Kompetenceudviklingen skete både gennem pædagogiske dage, seminarer og kollegial sparring.

Undervejs blev der også udarbejdet et katalog med 15 konkrete undervisningsmetoder til brug blandt underviserne. Kataloget kan downloades her.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: