Projekt: Ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser

Lærere på gymnasiale uddannelser skulle blandt andet omstilles fra at arbejde individuelt til at arbejde i teams. Det skabte udfordringer for både ledere og lærere. Med det fondsstøttede projekt er der gennemført et omfattende feltstudie med ni sammenfattende pointer, hvoraf en handler om at hjælpe uddannelserne med at fremme teamarbejdet.

Gymnasieskolernes Lærerforening, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier-Lederne har gennemført et kompetenceudviklingsprojekt, der bidrager til at styrke samarbejdet mellem topledelse, mellemledere og den enkelte lærer og team af lærere på gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Formålet med projektet var at finde nye veje til at imødekomme de store udfordringer ved at lede højtuddannede, selvstændige medarbejdere i de gymnasiale uddannelser. Samtidig bidrager projektet til, at sikre et velfungerende samspil om en tydelig afklaring af rollefordelingen mellem topledelse, mellemledere og den enkelte lærer og team af lærere.

9 pointer til ledelse af højtuddannede  

Projektet indebar et omfattende feltstudie af seks gymnasiale uddannelsesinstitutioner, som blev udarbejdet til en rapport med 9 konkrete pointer til ledelse af højtuddannede i de gymnasiale uddannelser.

Feltstudiet og den dertilhørende rapport blev udarbejdet af cand.merc., ph.d. Helle Hedegaard Hein.

  • Hent rapporten ’Ledelse af Højtuddannede i De Gymnasiale Uddannelser’.
  • Hent pjecen, der præsenterer pointerne fra rapporten her. 

Projektet blev afsluttet med en konference den 23. oktober 2015, hvor projektets tilhørende rapport også blev offentliggjort.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

 

Projektet er støttet af Akademikernes målgruppemidler fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA).  Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: