Projekt: Medarbejderdrevet reformudvikling på erhvervsuddannelserne

Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 vendte op og ned på hverdagen på erhvervsuddannelserne på Niels Brock. For at møde den nye virkelighed bedst muligt, blev medarbejderne inddraget i implementeringen af reformen. Det førte til styrket samarbejde og sammenhold på arbejdspladsen.

Erhvervsuddannelsesreformen stillede erhvervsskolerne overfor en række nye udfordringer, som bl.a. omfattede: Kortere skoleforløb, længere skoledage, idræt hver dag samt udvikling af særlige talentforløb. Niels Brock valgte at imødekomme forandringerne ved at involvere alle medarbejdere i implementeringen af reformen, således at medarbejderne fik ejerskab over, og forstod formålet med, forandringerne.

Otte udviklingsgrupper designer den reformerede uddannelse

Kernen i projektet var otte udviklingsgrupper, hver bestående af 4-5 medarbejdere, som arbejdede med hver sit reformelement og udviklede konkrete indsatser. Grupperne beskæftigede sig bl.a. med at udvikle indsatser ift. længere skoledag, idræt hver dag, digital læring og talentspor. De nye tiltag blev løbende afprøvet og videreudviklet af alle medarbejdere på de enkelte afdelinger og i forskellige undergrupper.

Projektet har medvirket til, at Niels Brock har fundet retning og balance i implementeringen af Erhvervsuddannelsesreformen. Der er desuden udviklet en struktur for bilateral sparring i praksis, som understøtter den enkelte lærer i implementeringen af de nye løsninger. Medarbejderinvolveringen har betydet, at samarbejdet og sammenholdet er blevet styrket på tværs af afdelinger og undergrupper.

Mere om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: