Projekt: Nye opgaver fører til nye kompetencer

Arbejdsopgaverne for Nationalmuseets rengøringsassistenter ændrede sig i forbindelse med organisationsændringer på museet. Derfor gennemførtes et kompetenceudviklingsprojekt, som rustede medarbejderne til den nye hverdag.

Da rengøringspraksis ændrede sig til at være behovsbaseret fremfor frekvensbaseret, stillede det krav til, at Nationalmuseets rengøringsassistenter skulle være i stand til at tage selvstændige beslutninger, tage initiativ og udvise handlekompetence.

Mange ansatte var ufaglærte og af anden etnisk baggrund end dansk, og det stillede særlige krav til kompetenceudviklingsforløbet. Der blev bl.a. arbejdet med cases fra deltagernes egen hverdag, små hjemmeopgaver, gruppearbejde og præsentationer med udgangspunkt i hjemmeopgaverne. Desuden arbejdede man med et ”kompetencetræ”, som hjalp deltagerne til at finde frem til egne styrker og kompetencer.

Projektet har medført, at rengøringsassistenterne udviser større selvstændighed og initiativ i planlægning og udførelse af arbejdsopgaver. Endvidere oplever medarbejderne, at de er blevet bedre til at tage beslutninger selv.

Mere viden om projektet

Klik på nedenstående projektoversigt for at læse mere om projektet.

Erfaringer fra projektet blev formidlet i en artikel i 3F Københavns medlemsblad. Artiklen kan læses her på s. 30-31. 

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: