Projekt: Opkvalificering af tekniske servicemedarbejdere

Tekniske servicemedarbejdere fra fem statslige arbejdspladser har deltaget i en almen kvalificerende efteruddannelsesindsats. Det har bl.a. resulteret i, at flere læser mails, bruger intra- og internet, bestiller varer på nettet og i det hele taget er blevet bedre til at arbejde med it i deres arbejde.

Det betaler sig at sætte fokus på almen kvalificerende kompetenceudvikling. Det er den fondsstøttede opsøgende indsats for tekniske servicemedarbejdere på uddannelsesinstitutioner et godt eksempel på.

Efter at have gennemført kurser inden for dansk, matematik og it fortæller de deltagende tekniske servicemedarbejdere, at de føler sig bedre klædt på til at varetage deres arbejde.

Det kommer ifølge deltagerne til udtryk i bl.a.: Bedre samarbejde, større effektivitet, øget trivsel, bedre muligheder for at beholde deres job, at de føler sig bedre klædt på til at varetage et nyt job, og at de har fået mod på at få mere uddannelse. 

Indsatsens aktiviteter

Indsatsen for tekniske servicemedarbejdere på uddannelsesinstitutioner foregik fra 2014 til 2015 og indebar en opsøgende indsats på 18 uddannelsesinstitutioner omkring Fredericia, Kolding og Vejle. I samarbejde med en række lokale VUC’er varetog Netværkslokomotivet indsatsen, der bl.a. bestod af følgende aktiviteter:

  • Kontakt til 18 statslige uddannelsesinstitutioner
  • Fire informationsmøder for omkring 140 deltagere.
  • Et ”nøglepersonkursus” for 14 ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra fem arbejdspladser.
  • Forberedende Voksen Undervisning (FVU) med behovsafklaring på fem arbejdspladser.

Baggrunden for indsatsen

Overenskomstparterne på statens område gav i juni 2014 Kompetencesekretariatet en bevilling på 136.000 kr. til en opsøgende indsats inden for almen kvalificering af tekniske servicemedarbejdere (pedeller, rengørings- og kantinemedarbejdere) i Sydøstjylland.

Formålet med indsatsen var opkvalificering inden for dansk og regning kombineret med it samt formidling af viden til medarbejdere og ledere om mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, primært inden for dansk, regning og it.

Projektets styregruppe har bestået af Moderniseringsstyrelsen og 3F med Kompetencesekretariatet som sekretariat.

Mere viden om projektet

Læs mere om projektet ved at klikke på de to faktaark om indsatsen, der ses nedenfor. De kan også downloades via linket til højre for artiklen. Yderligere information om indsatsen ses her:

Stort behov for almen kvalificering

Indsatsen viste, at 75 % af de screenede medarbejdere kan have gavn af undervisning i dansk. Enten ordblindeundervisning eller FVU-undervisning.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.