Styrelsen for It og Lærings ”Produktejer-uddannelse”

I 2012-2013 har Styrelsen for It og Læring (UNI-C) lagt mange kræfter i en organisationsudviklingsproces fra en rolle som it- leverandør til en rolle som myndighed.

Styrelsen for It og Lærings nye myndighedsrolle betyder, at der stilles nye krav til medarbejderne – særligt produktejerne. Produktejerne skal varetage  nye opgavetyper, som fx dialog med departementet, projektledelse ”hele vejen rundt”, interessenthåndtering  mv.

Derfor iværksatte styrelsen et kompetenceudviklingsforløb, der igennem opkvalificering af produktejerne skulle understøtte skiftet fra at være en IT-virksomhed til en myndighed.

Klik på projektbeskrivelsen nedenfor og læs mere om projektet.

Projektet er gennemført med støtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA). Læs mere om muligheden for fondsstøtte til kompetenceudviklende projekter på statslige arbejdspladser.

Kontaktpersoner: